Puheenvuoroni SDP:n 45. puoluekokouksessa Lahdessa.

09.02. 2017

Arvoisa puheenjohtaja, Hyvä puoluekokousväki.

Oli ilo perehtyä aloitteisiin ja ilo jakaa niiden arvomaailmaa. Joihinkin aloitteisiin perehdyin erityisesti oman asiantuntijuuteni näkökulmasta sotejärjestön asiantuntijana ja halusin ottaa kantaa muutamiin niistä.

Paljon puhuttu sote- ja maakuntauudistus on vielä kovasti vaiheessa ja sekava. Myös järjestöjen rooli tulevaisuudessa on epävarmaa. On tärkeää, että järjestöt ovat aktiivisesti mukana sote- ja maakuntauudistuksessa. Järjestöjen rooli sosiaali- ja terveyspalveluissa ja ennaltaehkäisevissä palveluissa on merkittävä ja monipuolinen. Järjestöt toimivat palvelutuotannon lisäksi oman alansa erityisasiantuntijoina – he kouluttavat terveydenhuollon ammattilaisia ja opiskelijoita ja tuottavat tietoa ja materiaalia ammattilaisille ja asiakasryhmille. Lisäksi järjestöt ovat usein mukana hoidon kehittämisessä ja mahdollistavat ammattilaisille kokemuksen äänen kuulemisen. Miltä sairaus tuntuu? Mikä hoidossa onnistui? Mikä epäonnistui? Järjestöjen toiminta voi olla myös kaikkein raskaimpien palveluiden ennaltaehkäisyä tai puhtaasti ennaltaehkäisevää.

Oulu on yksi esimerkillisistä järjestöverkostokaupungeista ja sen yhteistyöverkostoihin tullaan tutustumaan ympäri Suomen. Ehkä juuri sen vuoksi Oulun järjestöedustajat ovat hyvin edustettuina sotevalmistelun eri työryhmissä. Maakuntauudistuksen työryhmiin puolestaan järjestöjä ei ole otettu mukaan ainakaan toistaiseksi.

On erityisen tärkeää säilyttää ja mahdollistaa järjestöjen toimintaedellytykset. Sen vuoksi kannatan Jyväskylän työväen yhdistyksen aloitetta numero 47 järjestökenttää ei saa unohtaa maakunta- ja soteuudistuksessa.

Mielenterveysjärjestössä työskentelevänä näen lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveysongelmien lisääntyneen määrän ja haasteet. Valitettavasti tämä joukko jää usein juhlapuheiden varaan. Nuorten ja lasten ongelmien kanssa ei voi aikailla eikä odotella hoitotakuuaikoja. 3kk on aivan liian myöhäistä reagoida lapsen hätään. Hoitoa on saatava heti ja sen on oltava riittävää, hoitopolussa ei voi olla aukkoja ja myös läheiset on otettava huomioon. 60% mielenterveysongelmaisten läheisistä uupuu tai sairastuu itse. Erityisen tärkeää tämä on lasten ja nuorten kohdalla nyt kun kouluterveydenhuolto on jäämässä kuntien vastuulle ja mielenterveyspalvelut siirtyy sote vastuualueelle. Näiden järjestelmien on keskusteltava erittäin joustavasti keskenään. On totta, että iso osa lapsista ja nuorista voi paremmin kuin koskaan, mutta alati kasvava joukko lapsia ja nuoria voi huonommin kuin koskaan. Kouluterveydenhuollon resurssien ja asiantuntijuuden on kasvettava näiden haasteiden kanssa.

Lisäksi ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuuden varmistamiseksi olisi syytä määritellä mitä tarkoitetaan ennaltaehkäisevillä palveluilla. Ennaltaehkäisevää työtä voi olla, että pyritään ehkäisemään ongelmia ennen kuin ne ilmaantuvat tai sitä, kun ehkäistään vaikeampia haasteita joka voi olla jo osin korjaavaa työtä.

Kannatan aloitetta numero 88 koska pidän tärkeänä että SDP edistää matalankynnyksen mielenterveyspalveluiden ja ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuutta eikä tämä aloite jäisi vain puheen tasolle.

Lopuksi on helppo kannattaa Demarinuorten oivallista aloitetta numero 69 Yleisturvasta. Suomen nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on jäänyt ajasta jälkeen ja on kankea ja joustamaton. Yleisturvamalli on mielestäni mitä sosialidemokraattisin aloite. Aivan arvomaailmamme ydintä. Tuetaan ihmistä inhimillisesti silloin kun hän on tuen tarpeessa. Yleisturva huomioi ihmisen eri elämäntilanteet eikä rankaise muutoksista elämäntilanteessa, ei hyppyytä ihmistä luukulta luukulle silloin kun elämässä on muutoinkin haasteita. Pidän tärkeänä, että juuri SDP on viemässä sosiaaliturvajärjestelmää uuteen aikaan. Kannatan lämpimästi sitä, että SDP asettaa pitkän aikavälin tavoitteekseen Yleisturvan käyttöönoton ja toimii hallituksessa mm. sosiaaliturvan ongelmien korjaamiseksi.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista