Tanja

Olen 40-vuotias kahden kouluikäisen lapsen äiti. Tällä hetkellä elämäni täyttyy perheestä, työstä ja politiikasta. Työssäni olen syömishäiriöihin erikoistunut järjestöasiantuntija. Teen työtä syömishäiriöiden, kouluttamisen, ennaltaehkäisevän työn, tuki- ja neuvontatyön sekä kehittämis- ja verkostotyön parissa.

Innostukseni politiikkaan syttyi kansalaisaktiivisuudesta ja järjestötyöstä. Kohdatessani epäkohtia nostan ne rohkeasti esille ja selvitän, kuinka niihin voi vaikuttaa. Politiikan teossa tavoitteenani on kuulla, ymmärtää ja ajaa yhteistä etua.

Työni kautta tiedän, että maailma ei ole aina oikeudenmukainen, ja että kuka tahansa meistä voi kohdata elämää mullistavia ongelmia. Oikea-aikaisen ja riittävän tuen saaminen on tärkeää. – Päätöksenteko tarvitsee päättäjiä, joilla on taito asettua muiden asemaan.

Haluan olla poliitikko, jonka arvomaailmaan ja tapaan toimia voi luottaa joka tilanteessa. Omaa arvomaailmaani värittävät tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, ihmisoikeuksien puolustaminen sekä ympäristön suojeleminen. Kehityksen on oltava vastuullista.

Ansioluettelo