Lisää aikaa vanhempien kanssa

Olin kuukausi sitten Väestöliiton ja Vanhempainliiton ”Työ vie perhe vikisee?” -seminaarissa, jossa käsiteltiin perheen ja työn yhteensovittamista. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila sanoi, että suomalaiset lapset ovat yleisesti ottaen elämäänsä ja vanhempiinsa hyvin tyytyväisiä, mutta yhtä asiaa he toivoivat yli muun – lisää aikaa vanhempiensa kanssa.

Väestöliiton mukaan joustava työaika ja osa-aikatyö ja yksinyrittäjien tukeminen helpottavat perheen ja työn yhteensovittamista. Työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet saattavat kohdata ketä tahansa perhetilanteesta riippumatta. Perheen ja työnteon toimivalla yhteensovittamisella voittavat sekä työnantajat että työntekijät, lapset ja aikuiset sekä isät ja äidit.

Voin allekirjoittaa täysin alla olevat Väestöliiton vaalitavoitteet perheen ja työn yhteensovittamisesta.

  • Perheen ja työn yhteensovituksen hyvien käytäntöjen edistäminen kirjataan myös tulevan hallitusohjelman keskeisiin tavoitteisiin
  • Tilapäisen hoitovapaan ikärajaa on nostettava 13 vuoteen ja tuetun osa-aikatyön piiriin on otettava myös 3–6-vuotiaiden lasten vanhemmat
  • Suomessa edistetään entistä tehokkaammin naisten ja miesten välisen palkkaeron kaventumista, perheen ja työn yhteensovituksen tukemista ja työntekijöiden tasapuolista kohtelua työpaikoilla
  • Itsensä työllistäjien asemaa ruvetaan seuraavalla vaalikaudella laaja-alaisesti parantamaan jo tehtyjen selvitysten pohjalta

Kommentit

Jätä kommentti