Kohti järjestöystävällistä Suomea

Suomessa toimii yli 106 000 eri alojen yhdistystä ja järjestöä (prh.fi). Tulevan hallituksen on parannettava kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä. Tämä tulee kirjata hallitusohjelmaan. Tuoreen selvityksen mukaan valtaosa (82%) kyselyyn vastanneista kansanedustajista, puoluesihteereistä ja ministeriöiden viranhaltijoista on kanssani samaa mieltä (https://www.soste.fi/uutinen/tuore-selvitys-paattajat-haluavat-seuraavalta-hallitukselta-toimia-jarjestojen-hyvaksi/).

Yhdistykset ja järjestöt tarjoavat meille tavallisille ihmisille mahdollisuuden harrastaa, tavata muita saman henkisiä ihmisiä, tarjota ja saada tukea vaikeissa elämäntilanteissa ja vaikuttaa tärkeiksi pitämiimme asioihin. Ne toimivat epäkohtien esiin tuojina sekä vammaisten ja sairastuneiden edunvalvojina. Ne tarjoavat palveluja, joissa korostuvat asiakkaiden erityistarpeiden tunteminen ja osallisuus.

Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen tukee demokratian ja vapaan kansalaisyhteiskunnan toimivuutta. Em. selvitykseen vastanneista 93% oli sitä mieltä, että kuntien pitäisi jatkossakin tukea järjestöjä ja yhdistyksiä ilmaisten ja edullisten tilojen sekä avustusten muodossa.

Tilojen ja avustusten lisäksi myös muulla yhteistyöllä on järjestöjen toiminnalle suuri merkitys. Kunnan järjestöyhdyshenkilö helpottaa yhteyden saamista, kunnan järjestämät yhdistysillat tutustuttavat toimijoita toisiinsa ja kunnan toteuttama viestintä helpottaa uusien osallistujien ja aktiivien löytämistä. Tulevan hallituskauden tavoitteena tulisikin olla Järjestöystävällinen Suomi, jossa jokaisella ihmisellä on mahdollisuus paitsi osallistua järjestöjen ja yhdistysten tarjoamaan toimintaan, myös itse toimia aktiivisesti paremman ja inhimillisemmän elämän puolesta. Haastan kaikkien puolueiden kansanedustajaehdokkaat mukaan tämän tavoitteen edistämiseen!

Kommentit

Jätä kommentti