Koulutuslupaukset eivät toteutuneet

Mielipide julkaistu Kalevassa 30.12. 2018

Koulutusrintamalle on kuulunut kurjuutta koko hallituskauden. Koulutuslupaukset eivät ole toteutuneet hallituspuolueiden toimesta. Koulutuslupaus on sosiaalisen median tunniste, jota käytettiin korkeakouluopiskelijoiden valtakunnallisessa vaalikampanjassa. Puolueiden edustajat kuten Juha Sipilä ja Alexander Stubb lupasivat, että koulutusmäärärahojen tulee pysyä tulevalla hallituskaudella vähintään nykyisellä tasolla. Näin ei kuitenkaan käynyt.

Erityisen huolestuttavaa on se, mitä kuuluu ammatillisen koulutuksen puolelta. Mitä tapahtui huolelle nuorista ja ennaltaehkäisevän työn tärkeydestä? Miten samanaikaisesti voidaan puhua, että nuorten tulevaisuudesta huolehtiminen on tärkeintä, kun leikkaukset kohdistuvat juuri heihin? Erityistukea tarvitsevien määrä ammatillisen koulutuksen puolella on ollut koko ajan kasvamaan päin ja tämä yhdistettynä koulutusleikkauksiin ei ole ollut hyvä asia. Hallituksen leikkaukset ovat vähentäneet 1600 opettajaa ammattioppilaitoksista. Ammatillisesta koulutuksesta on leikattu 190 miljoonaa. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ja samanaikainen mittava uudistustyö ovat johtaneet kestämättömiin tilanteisiin; Opettajia on vähennetty ja leikkaukset ovat aiheuttaneet heikennyksiä koulutuksen laatuun ja henkilöstön jaksamiseen, lähiopetuksen määrä on vähentynyt ja nuorten yksilöllinen huomiointi vaikeampaa. Ja samalla kun rahoitusta on leikattu ja opetushenkilöstön määrää vähennetty, ovat opiskelijoiden ja tutkintojen määrät kasvaneet voimakkaasti.

Miten turvataan nuorten hyvinvointi, osaaminen ja valmistuminen ammatillisessa koulutuksessa leikkausten jälkeen?

SDP on koulutuslupauksensa takana jatkossakin. Sivistys, koulutus ja osaaminen ovat Suomen ja suomalaisen yhteiskunnan elinehto. Sivistyksen ja osaamisen avulla rakennetaan tasa-arvoa, mahdollisuuksia ja vapautta. SDP uskoo, että koulutus on tehokkain tapa muuttaa maailmaa. Jotta seuraavat sata vuotta kertoisivat aikanaan tarinaa vieläkin paremmasta Suomesta, on meidän uskallettava ja haluttava asettaa koulutus ja sivistys jälleen yhteiskunnan keskiöön.

SDP on luonut ohjelmatyössään 2030 Osaamispolun, eli pidemmän aikavälin vision koulutuksen ja sivistyksen edistämiseksi Suomessa. Käytännön tavoitteet ovat muun muassa kokoaikaisen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautus, tieteeseen ja tutkimukseen investoiminen sekä ammatillisen koulutuksen riittävien resurssien turvaaminen.

Haastan myös nykyiset hallituspuolueet kantamaan oikeasti vastuunsa tulevaisuuden Suomesta ja tämän päivän lasten koulutuksesta. Suomalainen sivistys ja koulutus on meidän kaikkien asia. Kuka on mukana koulutuslupauksessa?

 

Tanja Tiainen
puheenjohtaja
Oulun sosialidemokraattinen piiri

Kommentit

Jätä kommentti