Kuuleeko kukaan päihteidenkäyttäjää? Forum24 kolumni 11/2018

Lähes jokaisella meistä on lähipiirissä päihteiden aiheuttamia tragedioita. Siksi on hämmentävää, että näihin ongelmiin ei suhtauduta riittävällä vakavuudella. Asenteet, tahtotila ja tieto ovat merkittävässä roolissa päihdepalveluiden resursoinnissa. Siksi en malta olla kirjoittamatta aiheesta, jonka puolesta olen puhunut jo pitkään.

 

Oulun päihdepalveluilla on huono kaiku oululaisten keskuudessa. Verrattuna muihin Suomen suurimpiin kaupunkeihin Oulu käyttää päihdepalveluihin vähemmän resursseja ja päihdetoipujan riittävä ja kokonaistilanteen huomioiva hoito jää puuttumaan. Tällä hetkellä päihteidenkäyttäjien kokemukset päihdepalveluista ja palveluntuottajan näkemykset palveluiden riittävyydestä eivät kohtaa. Mielestäni tämä viestii siitä, että vuoropuhelu puuttuu ja asiakkaiden ja heidän läheistensä näkemyksiä ei ole huomioitu riittävästi.

 

Päihderiippuvuus on sairaus, josta toipuminen on pitkä ja monipuolista tukea vaativa prosessi. Päihdepalveluita pitää olla myös heille, jotka eivät päihteettömyyteen vielä kykene. Toipumisen täytyy lähteä yksilöstä itsestään, mutta onnistunut toipumisprosessi tarvitsee tuekseen rinnalla kulkijaa niin läheisistä kuin ammattilaisistakin. Järjestöt sekä seurakunta tekevät jo hyvää työtä päihdetoipujien parissa ja heidän osaamistaan ja asiakkaiden kokemuksia tulee hyödyntää palveluita kehitettäessä.

 

Kävin tutustumassa Kenttätien palvelukeskukseen lokakuussa. Käynti oli silmiä avaava. Työntekijät tekevät hyvää työtä annetuilla resursseilla, mutta tilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset ja motivoivaan kuntoutukseen ei ole riittävästi resursseja. Pidän tärkeänä päiväkeskustoimintaa suunniteltaessa, että myös Kenttätien käyttäjiltä ja henkilöstöltä kysytään mielipidettä päiväkeskuksen sijainnista ja toiminnasta, jotta palvelu kohtaa käyttäjänsä.

 

Ikuisuuskysymyksenä pidetty selviämisasema saisi saada jo onnellisen lopun. Yhteispäivystyksen uusiin tiloihin tutustuttuani on aivan päivänselvää, että selviämisaseman tarve on kiireellinen.

 

Oulun päihdepalvelut voidaan saada paremmiksi, mutta se edellyttää lisäresursointia, yhteistyötä ja kokemuksen äänen kuuntelemista.  Oulussa tarvitaan ennen kaikkea oikeanlaista asennetta ja tahtotilaa päihdepalvelujen parantamiseksi.

Kommentit

Jätä kommentti