Lastensuojelun työntekijöiden kohtuuttomia asiakasmääriä pitää rajata lailla

Maakuntauudistuksen kaaduttua on vihdoin keskityttävä palveluiden saatavuuteen hallintohimmeleiden sijaan. Valmistellusta maakuntauudistuksesta puuttui kokonaan sosiaalipalveluiden kehittäminen ja pilotointi. Nyt siihen pitää panostaa, koska sosiaalipalvelujen kehittäminen ja resursointi on ollut jäissä maakuntauudistusta odottaessa.

Myös sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mukaan Sote-uudistuksessa peruspalveluita pitää vahvistaa sosiaalihuollon osalta: sote-keskusten on tarjottava riittävästi yksilöllisiä sosiaalipalveluita. Asiakkaan on saatava apua ja tukea mahdollisimman varhain ja kokonaisvaltaisesti. Vastuun palveluohjauksesta ja -neuvonnasta pitää kuulua laillistetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille. Kyse on tavoitteellisesta ja vaikuttavasta sosiaalihuollon palvelusta, ei vai oikean palvelun luokse opastamisesta.

Lastensuojelulain uudistus vahvistaa lapsen oikeutta huolenpitoon, kasvatukseen, rajoihin sekä hyvään, ihmisarvoa kunnioittavaan kohteluun.

Uudistus tarkentaa perusteita, joilla lastensuojelun asiakkaille voidaan asettaa rajoituksia. Rajoitusten tulee olla perusteltuja ja niiden tulee olla suhteessa lapsen tai nuoren tilanteeseen. Lastensuojelun henkilöstön määrän, osaamisen ja perehdytyksen tulee olla riittävällä tasolla, jotta perusteltuja rajoitustoimia voidaan tehdä lapsen turvallisuutta vaarantamatta tai ihmisarvoa loukkaamatta.

Lastensuojelun osalta huomiota on kiinnitettävä lainsäädäntöön, henkilöstömitoitukseen, laatusuositusten toimeenpanoon ja ohjaukseen sekä lastensuojelun tiedonkeruuseen ja tutkimukseen.

Lainsäädännöllistä ylärajaa ei asiakasmäärälle ole. Kuntaliiton selvityksen mukaan valtakunnallisesti sosiaalityöntekijällä on keskimäärin 30 asiakasta, ja 40 % palvelun järjestäjistä tämä määrä ylittyy. Yli 20 000 asukkaan kunnissa yhden sosiaalityöntekijän vastuulla on keskimäärin 49-51 lasta (Valvira 2014). Paikoin määrä voi olla jopa yli 100 lasta. Oulussa määrä on n. 50 lasta per työntekijä jopa enemmän.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kohtuuttomaan työtaakkaan voidaan vaikuttaa lisäämällä resursseja sekä rajaamalla asiakasmääriä lailla. Lastensuojelun Keskusliiton vuoden 2018 selvitykseen vastanneista lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä 83 prosenttia kannatti sitovan mitoituksen asettamista. Sopivana asiakasmääränä lastensuojelussa pidettiin 21–30 asiakasta. 80 % vastaajista kertoi kokevansa paljon työpaineita ja riittämättömyyden tunnetta.

On täydellisen kestämätöntä, että lastensuojelun työntekijät uupuvat  työtaakan alle ja on täysin kestämätöntä, että perheet ja lapset eivät saa tarvitsemaansa laadukasta ja riittävää lastensuojelun palvelua. Tämä asia tulee muuttaa välittömästi ensi hallituskaudella.

Kommentit

Jätä kommentti