Muutokset toteutetaan yhdessä -Kolumni PPSHP:n Pohjanpiiri -lehdessä 09/2018

Tulin mukaan uutena hallitusjäsenenä vaiheeseen, jolloin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä puhaltaa muutoksen tuulet. Tuulien suunnat vaikuttaisivat olevan monien mielestä oikean suuntaiset. Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 on näistä muutoksen tuulista puhutuin ja odotetuin ja syystä – onhan sen tavoitteena uudistaa sairaanhoitopiirin sairaaloiden toimintaa, parantaa toiminnan tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta sekä uudistaa kiinteistöt vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja tulevaisuuden haasteita. Sairaalarakentamisen aikataulu nopeutui usealla vuodella, kun PPSHP:n kuntayhtymän valtuusto hyväksyi kesäkuussa päivitetyn yleissuunnitelman.

 

Omaan toiveiden tynnyriini Tulevaisuuden sairaalan osalta kuuluvat, että lastenpsykiatria vihdoin saisi oman pysyvän paikkansa viihtyisissä ja toiminnoiltaan toipumista ja kuntoutumista edistävissä tiloissa ja ympäristössä. Toinen toiveeni on ikuisuuskysymyksenäkin pidetty selviämisasema yhteispäivystyksen yhteyteen tai hyvät selviämispalvelut päihdeasiakkaiden kohtaamiseen ja hoitoon, jotta yhteispäivystyksen tilat rauhoittuisivat ja päihdeasiakkaat saisivat tilanteeseensa parhaiten sopivaa osaamista ja kohtaamista. Olen työskennellyt aiemmin 10 vuotta mielenterveyspuolella ja sen vuoksi tiedän, että nämä asiat vaativat erityistä huomiota. Viime vuosien kehityssuunta on ollut oikean suuntainen, mutta lisää aktiivista kehitystyötä tarvitaan.

 

 Muutosprosesseissa viestinnän onnistumisella on suuri merkitys. Erityisesti sisäisen viestinnän on syytä olla kunnossa. Viestintäalan ammattilaiset usein sanovat, että jos sinusta tuntuu, että olet viestinyt tarpeeksi, niin olet väärässä. Onnistunut muutosprosessi edellyttää, että kehittämiseen pääsee osallistumaan asiakkaat, henkilöstö sekä johto. On tärkeää, että työntekijät ovat ajan tasalla heitä koskevista muutoksista ja heidän äänensä kuuluvat muutoksia tehtäessä. Tutkitusti tämä lisää työhyvinvointia ja jaksamista. Sairaanhoitopiirin viestintäsuunnitelmassa linjataan, että sairaanhoitopiirin viestintää tulee edelleen kehittää ja toukokuussa hallitus päätti avata viestintäpäällikön toimen. Viestinnän osalta on tehty jo hyvää kehittämistyötä kuten vastikään uudistetut sairaanhoitopiirin nettisivut ja sosiaalisen median kanavat. Asiakkaiden näkökulmia on huomioitu mm. lasten ja naisten sairaalan suunnittelussa ja näistä tiedotettu nettisivuilla. Potilasraatiarvioissa erityisesti viihtyisyyden ja perhekeskeisyyden huomioimista on kiitelty kovasti.

 

Tulevaisuuden sairaalan visio (asiakaslähtöisyys, hyvin johdettu, haluttu työpaikka ja tiloiltaan toimiva) toteutetaan yhdessä. Tulevaisuuden sairaalan mahdollistavat osaava, tavoitteellinen ja jaksava henkilöstö.

Kommentit

Jätä kommentti