Oikea-aikainen ja tehokas mie­len­ter­vey­den hoito ehkäisee ongelmien pitkittymistä

julkaistu Kalevassa 4.4. 2019

 

OECD:n arvion mukaan heikentynyt mielenterveys aiheuttaa suomalaiselle yhteiskunnalle yli 11 miljardin euron kustannukset vuosittain. Investoinnit mielenterveyden edistämiseen ja hoitoihin ovat vain murto-osa tästä. Mielenterveyden häiriöt ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisin terveysongelma. Mielenterveyden häiriöt ovat suurin tekijä nuorten työkyvyttömyyseläkkeisiin. Oikea-aikainen ja tehokas mielenterveyden hoito ehkäisee ongelmien pitkittymistä ja tukee yksilön toipumista. Pohja hyvän mielenterveyden rakentamiselle lähtee jo lapsuudesta.

Olin mukana tekemässä SDP:n toimenpideohjelmaa lasten ja nuorten mielenterveyden parantamiseksi. Tavoitteeksi asetimme mm. Psykoterapiatakuun, joka takaa ihmisen pääsyn lyhytpsykoterapiaan 28 päivän sisällä tarpeen tunnistamisesta. Nopea ja oikea-aikainen hoito vähentää sairauspoissaoloja ja tukee kuntoutumista.

SDP:n toimenpideohjelman mukaan hoitopolkujen tulee olla katkeamattomia ja riittäviä.  Mielenterveyden hoito on usein pirstaloitunutta, hidastaen merkittävästi avun saantia.  Matalan kynnyksen palveluita on kehitettävä ja niiden tulee olla saatavilla siellä missä lapset ja nuoret viettävät aikaansa.

Myös hoitojen potilaalle aiheuttamia kustannuksia on hillittävä. Monella mielenterveyden häiriön kanssa elävällä ei ole varaa käyttää kaikkia kuntoutumista tukevia palveluita. Osastohoidon tulisi olla maksutonta koko Suomessa ja on aloitettava selvitys mahdollisuudesta tarjota maksutonta kuntoutuspsykoterapiaa alle 29-vuotiaille nuorille.

Olen erittäin iloinen siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt mielenterveysstrategian valmistelun, jonka linjaukset ulottuvat vuoteen 2030 saakka. Strategian laatiminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan turvata laadukkaan mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus.

Kommentit

Jätä kommentti