Seksuaaliväkivaltauhrien tukipalveluiden resursseja lisättävä

Valtuustoaloitteeni 1.4. 2019

Seksuaaliväkivaltauhrien tukipalveluiden resursseja lisättävä ja tukipalveluita vahvistettava yhdessä Oulun tyttöjen talon kanssa

Seksuaaliväkivalta on ihmisoikeusrikos ja se vaurioittaa aina ihmistä. Seksuaaliväkivallan moninaiset vaikutukset ovat tuttuja, mutta palveluiden tila on siitä huolimatta heikko. Myös Oulun alueen seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden nuorten ja nuorten aikuisten tukipalvelut ovat riittämättömät. Osa uhreista hakee apua heti, mutta hyvin suuri joukko ei. Väkivallan kokemus saattaa olla usein useammankin vuoden takainen, ennen kuin hakeudutaan avun piiriin. Seksuaaliväkivallan aiheuttama trauma saattaa oireilla monin eri tavoin elämänhallinnan puutteina ja haasteina. Nuorelle matalankynnyksen avun saaminen ja sen pitkäkestoisuus ovat merkittävä korjaavana, mutta erityisesti myös ennaltaehkäisevä toimintana.

Direktiivi 2012/29/EU (”uhridirektiivi”) säätää rikoksen uhrien oikeuksista koskien heille annettavaa tietoa, tukea ja suojelua sekä heidän osallistumistaan rikosoikeudellisiin menettelyihin. Yhdeksi erityisesti huomioitavaksi ryhmäksi tässä nostetaan seksuaaliväkivaltaa kokeneet tytöt ja naiset, jotka tarvitsevat erityisesti heille kohdennettuja palveluita mm seksuaaliväkivallan vaurioittavan luonteen vuoksi.

Tyttöjen Talo on keskittänyt resurssia oikeusministeriön Otava- hankerahoituksella vuoden 2017-2018 aikana matalakynnyksisen uhrityön kehittämiseen. Tuon hankkeen toimintavuoden aikana työmuodon tuen piirissä oli noin 60 eri 13-29 vuotiasta nuorta. Vuoden 2019 alusta työmuotoa on jatkettu Stean rahoituksen avulla. Tämä rahoitus kattaa yhden seksuaaliväkivaltatyöhön erikoistuneen ohjaajan resurssin. Uusia asiakkaita vuoden 2019 alusta on työmuotoon tullut jo 30 eri nuorta ja tämä osoittaa, että resurssit ovat riittämättömät. Työmuodon tuloksia- ja vaikuttavuutta mitataan jatkuvasti.

Ouluun tarvitaan matalakynnyksistä psykoedukaatiota antava pitkäkestoinen tukimuoto, joka ennaltaehkäisee tehokkaasti ns. järeiden palveluiden tarvetta. Tarvitaan tukipalvelu, joka voi reagoida nopeasti ja vastataan täsmällisesti seksuaaliväkivalta kysymyksiin. Tuleva Seri-keskus tulee tarvitsemaan palveluita, joiden piiriin se ohjaa asiakkaita pitkäkestoisen tuen piiriin. Lisäksi Seri-keskuksen tuen ulkopuolelle jää alle 16 vuotiaat nuoret. 13-16 vuotiaiden nuorten palvelukentässä on vaje.

Tyttöjen talo on alueellamme jo tunnettu auttava taho, jonne asiakasohjaus eri ammattilaisten taholta toimii sekä nuoret itse tietävät palvelun olemassaolon hyvin. Tyttöjen talolta löytyy myös jo valmiiksi osaaminen seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukipalveluihin, seksuaalirikoksien uhrien kohtaamiseen ja seksuaalikasvatukseen. Oulun kaupungin kannattaa tehdä tiivistä yhteistyötä Oulun tyttöjen talon kanssa palveluiden kehittämiseksi.

 

Valtuustoaloitteenani esitän resurssien ja yhteistyön lisäämistä Oulun tyttöjen talon kanssa tähän erityistyöhön, jolloin yhteistyötä voidaan kehittää entistä toimivammaksi ja 13-29 vuotiaiden seksuaaliväkivaltauhrien tukipalvelut vahvistuvat Oulun kaupungin alueella tarpeita vastaavaksi.

Kommentit

Jätä kommentti