Valtuustoaloitteeni 25.2. 2019 Oulun kaupungille oma päihdestrategia

 

Oulun kaupungin tulee laatia oma päihdestrategia

Päihdeongelmat koskettavat isoa joukkoa oululaisia joko oman käytön tai läheisten käytön kautta. Asenteilla ja tiedolla on suuri merkitys sekä päätöksenteossa että päihdetyössä.  Asenteet vaikuttavat myös hoitoon.  Päihdepalveluiden niukat resurssit ovat johtaneet siihen, että hoito ja kuntoutus ovat yhä enemmän lyhytkestoista katkaisuhoitoa. Se on lähinnä pelkkää lääke-, korvaus- ja ylläpitohoitoa ilman muuta tukevaa hoitoa tai jatkokuntoutusta. Oulussa ei ole selviämisasemaa tai siihen verrattavissa olevaa palvelua, vaikka se olisi päihdehuollon kannalta välttämätön.

Valtuustoaloitteenani esitän, että Oulun kaupungin tulee laatia päihdepalveluiden päihdestrategia, jossa päihdepalveluita kehitetään ja otetaan käyttöön suunnitelmallisesti pitkällä aikajänteellä. Erityisesti huumeiden käytön lisääntyminen ja käyttäjien iän nuorentuminen tulee ottaa huomioon palveluiden kehittämisessä ja päihdestrategiassa.  On tärkeää, että perhe ja läheiset ovat mukana päihdekuntoutuksessa.

Päihdestrategian tavoitteena on, että hoito-, kuntoutus- ja auttamisjärjestelmää voidaan kehittää yhdenvertaisesti muiden sairauksien hoitokäytäntöjen rinnalla.  Ouluun on saatava hoitojärjestelmä, joka perustuu palveluiden laatuun, saatavuuteen ja monimuotoisuuteen.  Päihdetaustoja on erilaisia mm. alkoholismi, huumeiden käyttö ja sekakäyttö. Päihdepalveluissa tulee laatia selkeitä eri käyttäjätaustaisille asiakkaille suunnattuja hoitopolkuja, jotka perustuvat vaikuttavuusarviointeihin. Päihdepalveluiden  tuloksellisuutta ja vaikutuksia kustannuksiin on syytä seurata ja arvioida. Onnistunut hoito säästää kustannuksia ja on inhimillisesti kestävää. Päihdepalveluihin panostaminen on myös ennalta ehkäisevää työtä, koska päihdeongelmien vaikutukset ulottuvat laajalle.

Kommentit

Jätä kommentti