Blogi

Lastensuojelun työntekijöiden kohtuuttomia asiakasmääriä pitää rajata lailla

Maakuntauudistuksen kaaduttua on vihdoin keskityttävä palveluiden saatavuuteen hallintohimmeleiden sijaan. Valmistellusta maakuntauudistuksesta puuttui kokonaan sosiaalipalveluiden kehittäminen ja pilotointi. Nyt siihen pitää panostaa, koska sosiaalipalvelujen kehittäminen ja resursointi on ollut jäissä maakuntauudistusta odottaessa. Myös sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mukaan Sote-uudistuksessa peruspalveluita pitää…

Reilu työelämä?

Ystäväni kysyvät usein, että mistä siellä vaalitoreilla ja kauppojen edustoilla oikein puhutaan ja mitä asioita kysytään. Aiheita, kysymyksiä ja huolia on laidasta laitaan , mutta näissä vaaleissa on yksi aihe ylitse muiden ja se on työntekijöiden asema ja työntekijöiden olosuhteiden…

Oikea-aikainen ja tehokas mie­len­ter­vey­den hoito ehkäisee ongelmien pitkittymistä

julkaistu Kalevassa 4.4. 2019   OECD:n arvion mukaan heikentynyt mielenterveys aiheuttaa suomalaiselle yhteiskunnalle yli 11 miljardin euron kustannukset vuosittain. Investoinnit mielenterveyden edistämiseen ja hoitoihin ovat vain murto-osa tästä. Mielenterveyden häiriöt ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisin terveysongelma. Mielenterveyden häiriöt ovat…

Seksuaaliväkivaltauhrien tukipalveluiden resursseja lisättävä

Valtuustoaloitteeni 1.4. 2019 Seksuaaliväkivaltauhrien tukipalveluiden resursseja lisättävä ja tukipalveluita vahvistettava yhdessä Oulun tyttöjen talon kanssa Seksuaaliväkivalta on ihmisoikeusrikos ja se vaurioittaa aina ihmistä. Seksuaaliväkivallan moninaiset vaikutukset ovat tuttuja, mutta palveluiden tila on siitä huolimatta heikko. Myös Oulun alueen seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden…

Kohti järjestöystävällistä Suomea

Suomessa toimii yli 106 000 eri alojen yhdistystä ja järjestöä (prh.fi). Tulevan hallituksen on parannettava kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä. Tämä tulee kirjata hallitusohjelmaan. Tuoreen selvityksen mukaan valtaosa (82%) kyselyyn vastanneista kansanedustajista, puoluesihteereistä ja ministeriöiden viranhaltijoista on kanssani samaa mieltä (https://www.soste.fi/uutinen/tuore-selvitys-paattajat-haluavat-seuraavalta-hallitukselta-toimia-jarjestojen-hyvaksi/). Yhdistykset ja järjestöt…

Valtuustoaloitteeni 25.2. 2019 Oulun kaupungille oma päihdestrategia

  Oulun kaupungin tulee laatia oma päihdestrategia Päihdeongelmat koskettavat isoa joukkoa oululaisia joko oman käytön tai läheisten käytön kautta. Asenteilla ja tiedolla on suuri merkitys sekä päätöksenteossa että päihdetyössä.  Asenteet vaikuttavat myös hoitoon.  Päihdepalveluiden niukat resurssit ovat johtaneet siihen, että…

Valtuustoaloite 28.1. 2019: Oulun kriisikeskuksen toiminnan tukeminen

Oulun kriisikeskus tekee merkittävää kriisityötä Oulun kaupungissa. Laadukkaan ja nopean kriisityön merkittävyys on noussut esiin erityisesti viime aikoina. Viime vuonna kriisikeskus kohtasi yksilökäynneillä 650 eri asiakasta. Lisäksi Kriisikeskus kohtaa ihmisiä erilaisissa ryhmissä kuten itsemurhan kautta läheisensä menettäneiden sururyhmä ja koulutuksissa,…

Muutokset toteutetaan yhdessä -Kolumni PPSHP:n Pohjanpiiri -lehdessä 09/2018

Tulin mukaan uutena hallitusjäsenenä vaiheeseen, jolloin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä puhaltaa muutoksen tuulet. Tuulien suunnat vaikuttaisivat olevan monien mielestä oikean suuntaiset. Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 on näistä muutoksen tuulista puhutuin ja odotetuin ja syystä – onhan sen tavoitteena uudistaa sairaanhoitopiirin sairaaloiden toimintaa,…

Kuuleeko kukaan päihteidenkäyttäjää? Forum24 kolumni 11/2018

Lähes jokaisella meistä on lähipiirissä päihteiden aiheuttamia tragedioita. Siksi on hämmentävää, että näihin ongelmiin ei suhtauduta riittävällä vakavuudella. Asenteet, tahtotila ja tieto ovat merkittävässä roolissa päihdepalveluiden resursoinnissa. Siksi en malta olla kirjoittamatta aiheesta, jonka puolesta olen puhunut jo pitkään.  …

Koulutuslupaukset eivät toteutuneet

Mielipide julkaistu Kalevassa 30.12. 2018 Koulutusrintamalle on kuulunut kurjuutta koko hallituskauden. Koulutuslupaukset eivät ole toteutuneet hallituspuolueiden toimesta. Koulutuslupaus on sosiaalisen median tunniste, jota käytettiin korkeakouluopiskelijoiden valtakunnallisessa vaalikampanjassa. Puolueiden edustajat kuten Juha Sipilä ja Alexander Stubb lupasivat, että koulutusmäärärahojen tulee pysyä…