Tanja

Olen 43-vuotias  yläkoululaisen ja lukiolaisen lapsen äiti. Työskentelen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n  aluepäällikkönä. Toimin aiemmin 10 vuotta mm. aluepäällikkönä ja toiminnanjohtajana Syömishäiriöliitossa. Työkokemustani ja asiantuntemustani voisi kuvailla sanalla järjestöasiantuntija. Poliittisissa luottamustehtävissäni toimin Oulun kaupunginvaltuutettuna, Kaupunginhallituksen jäsenenä ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen varapuheenjohtajana.

Olen toiminut politiikassa kahdeksan vuotta. Ensimmäiset vaalini olivat kuntavaalit 2012, jolloin pääsin varavaltuutetuksi. Seuraavat olivatkin sitten eduskuntavaalit 2015, jolloin jokainen asia tuli uutena vastaan. Kuntavaaleissa 2017 pääsin sitten läpi varsinaiseksi kaupunginvaltuutetuksi ja eduskuntavaaleissa 2019 keräsin hienon 1200 äänen määrän.

Innostukseni politiikkaan syttyi kansalaisaktiivisuudesta ja järjestötyöstä. Kohdatessani epäkohtia nostan ne rohkeasti esille ja selvitän, kuinka niihin voi vaikuttaa. Politiikan teossa tavoitteenani on kuulla, ymmärtää ja ajaa yhteistä etua.

Aiemman ja nykyisen työni kautta tiedän, että maailma ei ole aina oikeudenmukainen, ja että kuka tahansa meistä voi kohdata elämää mullistavia ongelmia. Oikea-aikaisen ja riittävän tuen saaminen on tärkeää. – Päätöksenteko tarvitsee päättäjiä, joilla on taito asettua muiden asemaan.

Haluan olla poliitikko, jonka arvomaailmaan ja tapaan toimia voi luottaa joka tilanteessa. Omaa arvomaailmaani värittävät tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, ihmisoikeuksien puolustaminen sekä ympäristön suojeleminen. Kehityksen on oltava vastuullista.

Tanjan koulutustausta ja työhistoria