Tanja

Olen 42-vuotias kahden yläkouluikäisen lapsen äiti. Tällä hetkellä elämäni täyttyy perheestä, työstä ja politiikasta. Nykyisessä työssäni olen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n  aluepäällikkö. Toimin 10 vuotta mm. aluepäällikkönä ja toiminnanjohtajana Syömishäiriöliitossa. Työkokemustani ja asiantuntemustani voisi kuvailla sanalla järjestöasiantuntija. Poliittisissa luottamustehtävissäni toimin Oulun kaupunginvaltuutettuna, Kaupunginhallituksen jäsenenä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen varapuheenjohtajana ja SDP:n Oulun piirin puheenjohtajana.

Olen nyt toista kertaa ehdolla eduskuntaan. Nämä on minulle neljännet vaalit. Ensimmäiset vaalini olivat kuntavaalit 2012, jolloin pääsin varavaltuutetuksi. Seuraavat olivatkin sitten eduskuntavaalit 2015, jolloin jokainen asia tuli uutena vastaan. Kuntavaaleissa 2017 pääsin sitten läpi varsinaiseksi kaupunginvaltuutetuksi. Tämä eduskuntavaalikampanja tuntuukin jo aivan erilaiselta – kokemusta ja tietoa on kertynyt rutkasti niin kampanjoinnista kuin politiikasta. Paras kokemukseni ja pohjani näihin eduskuntavaaleihin on kuitenkin SDP Oulun piirin jo yli kolme vuotta kestänyt puheenjohtajuus. Piirin puheenjohtajana on koko valtakunnan politiikan ajankohtaisten tietojen ja verkostojen äärellä.  Nyt sitten käytetään kaikki tieto, kokemus ja oppi hyödyksi ja nyt mennään eikä meinata.

Innostukseni politiikkaan syttyi kansalaisaktiivisuudesta ja järjestötyöstä. Kohdatessani epäkohtia nostan ne rohkeasti esille ja selvitän, kuinka niihin voi vaikuttaa. Politiikan teossa tavoitteenani on kuulla, ymmärtää ja ajaa yhteistä etua.

Aiemman ja nykyisen työni kautta tiedän, että maailma ei ole aina oikeudenmukainen, ja että kuka tahansa meistä voi kohdata elämää mullistavia ongelmia. Oikea-aikaisen ja riittävän tuen saaminen on tärkeää. – Päätöksenteko tarvitsee päättäjiä, joilla on taito asettua muiden asemaan.

Haluan olla poliitikko, jonka arvomaailmaan ja tapaan toimia voi luottaa joka tilanteessa. Omaa arvomaailmaani värittävät tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, ihmisoikeuksien puolustaminen sekä ympäristön suojeleminen. Kehityksen on oltava vastuullista.

Tanjan koulutustausta ja työhistoria