Teemat

 

KUNTAVAALIT 2021

Pääteemojani tuttuun tapaan

 

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

Mielenterveys- ja päihdeasiat tarvitsevat edelleen puolesta puhujansa – Kuka tahansa meistä voi sairastua mieleltään. Sairaus heikentää elämänlaatua ja arjessa selviytymistä ja vaikuttaa koko perheeseen ja lähipiiriin. Tällä hetkellä mielenterveyden eteen tehdyt konkreettiset päätökset ja teot ovat riittämättömiä. Hoitoketjujen toimivuus, palveluiden riittävyys ja nopea ja helppo hoitoon pääsy ovat edellytys mielenterveys- ja päihdehoidon parantamiseksi.

 

PERUSOPETUS JA VARHAISKASVATUS

 

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laatu ja oikein resursointi on parasta ongelmien ennaltaehkäisyä. Perheiden laadukkaat palvelut ovat parasta ennalta ehkäisevää työtä. Jokaiselle perheelle pitää taata hyvinvointi arjessa. Lapsi tarvitsee turvallisia aikuisia ympärilleen ja heitä tulee olla riittävän paljon.  Lapsivaikutusarviointia tulee käyttää lapsen ja perheen elämään vaikuttavien mitoitusten kuten esimerkiksi koulujen suunnittelussa.  Oikein resursoitu peruskoulu on parhainta ennaltaehkäisyä. Kaikilla lapsilla on oltava oikeus päivähoitoon ja subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee palauttaa. Ennaltaehkäisevän ja korjaavan työn vaikuttavuutta on mitattava.

Perusopetukseen panostaminen on vaikuttavaa ennaltaehkäisevää työtä. Terveet koulurakennukset, opettajien hyvinvointi, kohtuulliset luokkakoot, riittävä määrä aikuisia kouluissa, riittävä oppilashuolto, aamu- ja iltapäiväkerhot ja hyvät opiskeluvälineet mahdollistavat lapsille ja nuorille hyvän oppimisilmapiirin ja pohjan tulevaisuuteen.

Perusopetukseen ja oppilashuoltoon sijoittaminen on  vaikuttavaa ennaltaehkäisevää työtä. Oppilashuolto pitää mitoittaa ja henkilöstö kouluttaa siten, että ongelmiin pystytään ja osataan puuttua. – Jos puhumme Oulusta lasten ja nuorten kaupunkina, pitää investoinnit tehdä nimenomaan heihin ja perheisiin.

 

 

OULUN VETOVOIMAISEEN KAUPUNKIKUVAAN PANOSTAMINEN

Kaupungin vetovoimaisuus on edellytys kaupungin kehittymiselle. Oulun vetovoimaa rakennetaan vahvistamalla työllistämis- ja yritysmyönteisyyttä. Oulun vetovoimaa rakennetaan tukemalla aktiivisen kaupunkikeskustan rakentumista ja monimuotoista kulttuuritarjontaa. Oulu on asukasluvultaan Suomen viidenneksi suurin kaupunki ja ansaitsee arvoisensa kaupunkikeskustan. Oulu on tunnettu laadukkaasta monipuolisesta kulttuuritarjonnastaan ja on tärkeää, että kulttuuritoiminnan toimintamahdollisuuksia edistetään ja painotetaan myös kaupunkikuvaa kehitettäessä. Myös toimiva joukkoliikenne, kattava pyörätieverkosto ja hyvät pyöräilyolosuhteet kuuluvat nykyaikaiseen kaupunkikuvaan.

 

 

KULTTUURI LUO VETO- JA PITOVOIMAA OULUUN

 

Kulttuuri kuuluu kaikille. Monipuolisen kulttuuritarjonnan tukeminen lisää veto- ja pitovoimaa Ouluun. Kulttuurilla on moninaisia tehtäviä – se lisää mm. kuntalaisten hyvinvointia, toimii kulttuurikasvattajana, luo yhteisöllisiä tapahtumia ja tiloja, herättää keskustelua tärkeistä aiheista ja lisää viihtyvyyttä. Kaupunkikeskustaa kehitettäessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että tarjolla on ulko- ja sisätiloja, jotka tukevat tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä ja yhteisöllisyyttä.

 

 

 

 

 


Voit tutustua aiempiin teemoihini täältä

Kommentit

Jätä kommentti