Teemat

HYVINVOINTIA PERHEIDEN ARKEEN

 

Lapsen oikeus päivähoitoon ja riittävästi resursoitu peruskoulu ovat helpointa ongelmien ennaltaehkäisyä

Perheiden laadukkaat palvelut ovat parasta ennalta ehkäisevää työtä. Jokaiselle perheelle pitää taata hyvinvointi arjessa. Lapsi tarvitsee turvallisia aikuisia ympärilleen ja heitä tulee olla riittävän paljon.  Lapsivaikutusarviointia tulee käyttää lapsen ja perheen elämään vaikuttavien mitoitusten kuten esimerkiksi koulujen suunnittelussa.  Oikein resursoitu peruskoulu on parhainta ennaltaehkäisyä. Kaikilla lapsilla on oltava oikeus päivähoitoon ja subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee palauttaa. Ennaltaehkäisevän ja korjaavan työn vaikuttavuutta on mitattava.

 

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen lisää perheiden hyvinvointia

Perhevapaauudistus tulee saada valmiiksi tällä hallituskaudella.

 

Lapsiperheköyhyyden vähentämiseen on panostettava – Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa.

Hyvinvointiyhteiskunta on heikentynyt ja eriarvoisuus on lisääntynyt. Lisääntynyt lapsiperheköyhyys koskettaa jopa 135 000 lasta. Kaikkein tärkeintä on huolehtia siitä, että kaikki lapset saavat hyvät lähtökohdat elämään. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen lapsuusaikana sosiaaliturvan eli toimeentulon ja palveluiden avulla on tärkeässä asemassa tasa-arvoisen lapsuuden rakentamisessa. Lapsivaikutusten arvioinnilla voidaan tehdä sellaisia päätöksiä, jotka eivät vaikuta kielteisesti, ja voidaan suunnata päätöksiä niin, että vähävaraisten perheiden lasten tilanne ei heikkene vaan paranee.

 

TASA-ARVOISET JA RIITTÄVÄT TERVEYSPALVELUT KAIKILLE

 

Apua silloin kun sitä tarvitsee – asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta

Oikea-aikaisen ja riittävän tuen saaminen on tärkeää.

Hyvät terveyspalvelut ovat sellaisia, että apua saa silloin kun sitä tarvitsee – asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.  Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen kärjessä tulisi olla hoitopolkujen kehittäminen joka lisää hoidon laatua, saatavuutta ja vaikuttavuutta.

 

Mielenterveyspalvelut helposti saataviksi ja vaikuttaviksi

Mielenterveysasiat tarvitsevat edelleen puolesta puhujansa–Kuka tahansa meistä voi sairastua mieleltään. Sairaus heikentää elämänlaatua ja arjessa selviytymistä ja vaikuttaa koko perheeseen ja lähipiiriin.   Tällä hetkellä mielenterveyden eteen tehdyt konkreettiset päätökset ja teot ovat riittämättömiä.

Olen iloinen, että pääsin miettimään näitä asioita myös SDP:n toimenpideohjelmatyöryhmään lasten ja nuorten mielenterveyden parantamiseksi. https://sdp.fi/wp-content/uploads/2018/10/Lasten_ja_nuorten_mielenterveyden_parantaminen.pdf

Hoitoketjujen toimivuus, palveluiden riittävyys ja nopea ja helppo hoitoon pääsy ovat edellytys mielenterveyshoidon parantamiseksi.

 

Päihdepalveluille oma valtakunnallinen päihdestrategia

Alkoholismi koskettaa miljoonaa suomalaista joko oman tai lähisukulaisen käytön kautta.

Päihdehoito on ollut koko Suomessa huonolla tolalla jo pitkään, joten asia vaatii myös eduskunnan paneutumista asiaan. Päihdepalveluille pitää saada oma valtakunnallinen päihdestrategia, jotta päihdehoitoa vihdoin kehitetään ja sen tärkeys tunnustetaan.

 

 

LAADUKAS KOULUTUS = TULEVAISUUS

 

koulutusleikkaukset kertovat lyhytnäköisyydestä

Laadukas koulutus on yhtä kuin tulevaisuus. Suomen tulevaisuus on koulutuksessa eikä siitä voi enää leikata.

 

Ammatillista koulutusta tulee kehittää

Tällä hetkellä on meneillään ammatillisen koulutuksen uudistus. On syytä kysyä, että mikä on suunta? Ketkä siitä hyötyvät? Ketkä tippuvat kyydistä? Toisen asteen koulutuksen on oltava laadukasta ja lähiopetusta on oltava riittävän paljon. Tavoitetila pitää olla, että toisen asteen koulutus on täysin maksutonta ja että oppivelvollisuusikä pidennetään pitämään sisällään myös toinen aste.

 

Tukea korkeakoulujen tutkimukselle – huippuosaaminen on pienen maan arvokas pääoma.

Toisen asteen koulutuksen lisäksi on myös pidettävä huolta siitä, että korkeakoulujen tutkimustyö saa tukea. Pienen maan pääoma on nimenomaan huippuosaaminen – siksi Yliopistojen perusrahoituspohja on varmistettava.

 

 

YMPÄRISTÖ ANSAITSEE TEKOJA

 

Ympäristö – meidän kaikkien vastuulla

Meidän tulisi oppia tämän päivän nuorilta joiden päivittäiset päätökset tähtäävät maapallon pelastamiseen. Nuorisobarometrin tulokset osoittavat, että nuoremme ovat valistuneita ja tekevät jo järkeviä kestäviä ostopäätöksiä ja suosivat usein jo aineettomuutta turhan kulutuksen sijaan. Alati kasvava kasvissyöntitrendi on omalta osaltaan satsaus ympäristön hyväksi.

 

Pitkien välimatkojen päässä julkinen liikenne tarvitsee ympäristötietoisia investointeja kuten raideliikenteen kehittäminen.

Pitkien välimatkojen päässä julkinen liikenne tarvitsee ympäristötietoisia investointeja kuten raideliikenteen kehittäminen. Konkreettisesti se tarkoittaa mm. kaksoisraidetta välille Ylivieska-Oulu. Tällöin juna on todellinen vaihtoehto lentämiselle.

 

Päästöjä on vähennettävä. Teollisuutta tulee kehittää siihen suuntaan, että se kuormittaa vähemmän ympäristöä

Teollisuutta tulee kehittää vähemmän kuormittavaksi. Päästöjä on yksinkertaisesti vähennettävä.

 

Uusiutuva energia on kestävä työllistäjä.

Uusia ydinvoimaloita ei tarvita.

 

Puhtaat vesistöt – ylpeyden ja omantunnon kysymys.

Pelastetaan Perämeri sinilevältä.

 


Voit tutustua aiempiin teemoihini täältä