Mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisy ja hoito

Teemat

Mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyllä ja hyvällä hoidolla
säästetään rahaa ja lisätään ihmisten hyvinvointia pitkällä aikavälillä

Päivätyössäni mielenterveysjärjestössä teen yhteistyötä muiden mielenterveys- ja
päihdesektorin toimijoiden kanssa. Valitettavasti huomaan, että Oulussa tehdään
näiden ongelmien eteen liian vähän.

Jo 700 000 suomalaista käyttää säännöllisesti mielialalääkkeitä.
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriön vuoksi vuonna 2011 eläkkeelle joutui
1569 alle 30-vuotiasta suomalaista eli neljä nuorta joka päivä.
Masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle joutui 513 nuorta.
Viidessä vuodessa masennuksen takia eläkkeelle joutuneiden alle 30 vuotiaiden
määrä on kasvanut 42 prosenttia. Masennus on noussut nopeasti kansantaudiksi ja
yleisimmäksi työkyvyttömyyseläkkeen perusteeksi. Tämä on surullista luettavaa.

Hoitoa mielenterveys- ja päihdeongelmiin on vaikea saada ja pahoinvoivilla ihmisillä
on harvoin voimia vaatia sitä itselleen. Hoitoa saadaan myös liian myöhään.
Esimerkiksi syömishäiriöiden, joiden äärellä itse teen töitä, mahdollisimman varhainen
puuttuminen nopeuttaa toipumista. Näitä ongelmia tulisi myös ennaltaehkäistä.
Nykyinen ennaltaehkäisevä toiminta kohdistuu aika lailla niihin, jotka ovat jo kohdanneet ongelmia.
Mielestäni ennaltaehkäisevään ja korjaavaan työhön eli hoitoon täytyy molempiin panostaa.
Mielenterveysongelmat koskevat myös sairastuneiden läheisiä ja heitä tulisi tukea.