Kehittyvä Oulu

Teemat

Oulusta houkutteleva, kehittyvä, monipuolinen keskus,
jonne muutetaan töihin ja opiskelemaan ja jonne myös paluumuutetaan

Oulussa täytyy panostaa monipuoliseen ympäristön ja palveluiden kehittämiseen.
Teknologian ohella täytyy keskittyä myös kulttuuriin, jossa Oulu on myös huippuosaaja.
Oulun keskustaa on kehitettävä niin, että siellä on monenlaista toimintaa ja palveluja ja
että se näyttää Skandinavian pohjoisten alueiden suurimmalta keskukselta.
Työllistymiseen tulee panostaa mm. yrittäjyyttä tukemalla ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisellä.
Palvelut tulee turvata.

Julkisen liikenteen kehittäminen entistä tärkeämpää Uudessa Oulussa.

Oulun kokoinen kaupunki tarvitsee toimivan julkisen joukkoliikenteen.
Reittejä tulee lisätä ja hintoja laskea. Alkuun on pakko tehdä investointeja,
koska huonosti kulkevien bussien varaan ei kukaan voi liikkumistaan laskea.

Kaikki päätökset tulee tehdä taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla.
Se tarkoittaa sitä, että mikä on juuri nyt halvempaa, ei välttämättä pidemmällä
aikavälillä olekaan halvempaa tai jos jonkin asian tekeminen kuormittaa ympäristöämme
kohtuuttoman paljon. Päätökset tulee tehdä niin, että tulevaisuudessa emme joudu tekemään
valtavia korjausliikkeitä aikaisempien päätösten vuoksi.